Afgørelse

Sagsnummer
18/08300

Lovgivning

  • Aftaleloven
  • § 38 c
  • § 36
  • Markedsføringsloven 2017 - gældende
  • 3, stk. 1

Et dagblads ændringsvilkår var et urimeligt aftalevilkår

Et dansk dagblads ændringsvilkår i deres abonnementsbetingelser gav virksomheden en ubegrænset mulighed for at ændre fx prisen uden forbrugerens accept. Vilkåret var derfor urimeligt og ugyldigt og dermed i strid med god skik, vurderede Forbrugerombudsmanden. Endvidere vurderede Forbrugerombudsmanden, at en varsling på otte dage ikke var en rimelig varslingsperiode.

Et dagblad havde et vilkår i sine abonnementsbetingelser, der tillod virksomheden at ændre aftalen uden forbrugerens accept (negativ aftalebinding). Vilkåret kunne fx bruges til at forhøje prisen på avisabonnementet. Det fremgik også af abonnementsbetingelserne, at information om pris for den næste abonnementsperiode blev adviseret senest otte dage før fornyelsen.

Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse var ændringsvilkåret urimeligt, fordi det gav virksomheden en ubegrænset ændringsadgang, og fordi forbrugeren ikke på baggrund af klare og forståelige kriterier kunne forudse vilkårets konsekvenser for aftaleforholdet. Endvidere var det Forbrugerombudsmandens opfattelse, at en varslingsperiode på otte dage for prisstigninger ikke var en tilstrækkelig lang varslingsperiode.

Fordi ændringsvilkåret var urimeligt, var det efter Forbrugerombudsmandens opfattelse også ugyldigt og i strid med god skik. Ifølge forbrugerombudsmandens vurdering skulle virksomheden derfor lade vilkåret bortfalde i sin helhed, eller alternativt indføre et rimeligt og dermed gyldigt ændringsvilkår, hvor forbrugeren skal give sit udtrykkelige samtykke til det nye vilkår. Virksomheden skulle også fremadrettet varsle gyldige ændringer med et rimeligt varsel og med mulighed for, at forbrugeren kan opsige aftalen, inden ændringen træder i kraft.