Afgørelse

Sagsnummer
22/07995

Lovgivning

  • § 36
  • § 38 c
  • § 38 b
  • 3, stk. 1

Uberettiget ændring af el- og gaskunders fastprisaftaler til variable prisaftaler

Forbrugerombudsmanden vurderede, at et energiselskabs ændringsvilkår i deres salgs- og leveringsbestemmelse for el og naturgas til privatkunder udgjorde et urimeligt aftalevilkår. Det betød, at ændringsvilkåret var ugyldigt og derfor skulle tilsidesættes. Derudover vurderede Forbrugerombudsmanden, at energiselskabet havde tilsidesat god markedsføringsskik. Energiselskabet var derfor ikke berettiget til at ændre sine el- og gaskunders aftaler fra fast pris til variabel pris.