Afgørelse

Sagsnummer
23/00736 og 18/18254

Lovgivning

  • Betalingsloven - gældende

Betalingsaftaler kan ikke overdrages automatisk ved kreditorskifte

Det er Forbrugerombudsmandens vurdering, at en virksomhed ikke kan overdrage en forbrugers samtykke til at trække betalinger på forbrugerens konti til en anden virksomhed. Retten til at trække ydelser fra skyldnerens konto følger ikke automatisk med ved kreditorskifte.