Afgørelse

Sagsnummer
21/03804

Lovgivning

  • Betalingsloven - gældende
  • § 96

Forhåndsbesked om udbetaling af værdien af værdibeviser

Forbrugerombudsmanden har vurderet, at værdibeviser på bestemte beløb købt på et dealsite er ikke-vederlagsfri elektroniske tjenester og dermed omfattet af reglerne i betalingslovens § 96 om indløsning af restværdien til pålydende værdi.

Et dealsite overvejede at udbyde en deal, hvor man til en fordelagtig pris kunne købe et værdibevis, der gav adgang til at købe mad for et bestemt beløb hos en madleveringstjeneste. Beløbet på værdibeviset oversteg det beløb, som kunderne skulle give for værdibeviset via dealsitet.

Dealsitet ønskede Forbrugerombudsmandens vurdering af, om sådanne værdibeviser er omfattet af de forbrugerbeskyttende regler i betalingsloven, som blandt andet gælder for elektroniske gavekort, herunder retten til indløsning til pålydende værdi.

Betalingslovens § 1, stk. 5, medfører, at såkaldte ikke-vederlagsfri elektroniske tjenester er omfattet af lovens forbrugerbeskyttende regler, herunder bl.a. betalingslovens § 96 om indløsning af restværdien på eksempelvis gavekort. Det afgørende for, om en tjeneste er omfattet af betalingslovens § 1, stk. 5, er, om tjenesten er ikke-vederlagsfri og elektronisk, og om den kan benyttes til at erhverve varer eller tjenesteydelser.

Forbrugerombudsmanden vurderede, at de pågældende værdibeviser udgjorde ikke-vederlagsfri elektroniske tjenester, idet forbrugeren skulle betale for værdibeviserne, som skulle modtages og indløses elektronisk. Derudover indeholdt værdibeviserne en fordring på erhvervelse af mad og drikkevarer for et vist beløb. De kunne dermed benyttes til at erhverve varer eller tjenesteydelser ligesom et traditionelt gavekort.

Efter betalingslovens § 96, stk. 2, jf. § 1, stk. 5, kan indehavere af et elektronisk gavekort inden udløbet af gavekortet og i op til et år efter udløbet anmode udstederen om, at restværdien indløses til pålydende værdi. Forbrugerombudsmanden vurderede derfor, at en eventuel restværdi skulle indløses til den værdi, der er angivet på værdibeviset.