Afgørelse

Sagsnummer
20/11100

Lovgivning

  • Betalingsloven - gældende
  • § 96

Oplevelsesgavekort udgjorde ikke-vederlagsfrie elektroniske tjenester

En virksomheds oplevelsesgavekort var omfattet af betalingslovens definition på ikke-vederlagsfrie elektroniske tjenester, og virksomheden skulle derfor udbetale værdien til forbrugere, der anmodede herom.

Forbrugerombudsmanden modtog en række klager fra forbrugere over en virksomhed, der udsteder elektroniske oplevelsesgavekort, da virksomheden ikke ville udbetale værdien af gavekortene.

Ifølge betalingslovens § 96, stk. 2, kan indehavere af elektroniske penge inden udløbet af de elektroniske penge og op til et år efter udløbet anmode om, at restværdien indløses til pålydende værdi.

Betalingslovens § 1, stk. 5, medfører, at såkaldte ikke-vederlagsfri elektroniske tjenester er omfattet af lovens forbrugerbeskyttende regler, herunder bl.a. betalingslovens § 96 om indløsning af restværdien. Det afgørende for, om et gavekort er omfattet af betalingslovens § 1, stk. 5, er, om gavekortet er ikke-vederlagsfri og elektronisk, og om det kan benyttes til at erhverve varer eller tjenesteydelser.

Forbrugerombudsmanden vurderede, at virksomhedens oplevelsesgavekort udgjorde ikke-vederlagsfrie elektroniske tjenester, da oplevelsesgavekortene indeholder en fordring på den oplevelse, som indehaveren måtte vælge ud af den række af oplevelser inden for oplevelsesgavekortets kategori, der tilbydes, og da gavekortene aflæses elektronisk i forbindelse med erhvervelse af den valgte oplevelse.

Forbrugerombudsmanden udtalte, at køb af virksomhedens oplevelsesgavekort ikke kunne sidestilles med en forudbetaling af en specifik ydelse, og at oplevelsesgavekortene derfor ikke ansås for blot at udgøre dokumentation for den specifikke købte ydelse.

Forbrugerombudsmanden meddelte også virksomheden, at udbetalingspligten efter betalingsloven gælder;

  • uanset om oplevelsesgavekortet var ombyttet til et andet oplevelsesgavekort – i så fald havde forbrugeren ret til at få det nye oplevelsesgavekort udbetalt, og
  • uanset om oplevelsesgavekortets gyldighedsperiode var blevet forlænget. I så fald havde forbrugeren fortsat ret til at få udbetalt værdien i gavekortets gyldighedsperiode og op til et år efter udløb af den forlængede gyldighedsperiode.

Forbrugerombudsmanden afsluttede sagen med at indskærpe betalingslovens regler over for virksomheden. Virksomheden oplyste, at den fremover udbetaler værdien af deres oplevelsesgavekort.