Afgørelse

Sagsnummer
18/17313

Lovgivning

  • § 96

Udbetaling af en restværdi på elektroniske gavekort

Udbetaling af en restværdi på et elektronisk gavekort skal ske til pålydende værdi, jf. betalingslovens § 96, stk. 2, jf. § 1, stk. 5. Det betyder, at en eventuel restværdi skal indløses til den værdi, der er angivet på gavekortet.

En henvendelse fra en virksomhed gav Forbrugerombudsmanden anledning til at udtale sig om forståelsen af betalingslovens § 96, stk. 2, i relation til udbetaling af en restværdi på elektroniske gavekort.

Virksomheden ønskede Forbrugerombudsmandens stillingtagen til, hvilket beløb de skal udbetale i det tilfælde, hvor betaleren fx har betalt 400 kr. for et gavekort med en værdi på 500 kr.

Forbrugerombudsmanden orienterede virksomheden om, at indløsning af en eventuel restværdi på et elektronisk gavekort skal ske til pålydende værdi, jf. betalingslovens § 96, stk. 2, jf. § 1, stk. 5. ’Pålydende værdi’ skal forstås som den værdi, der er angivet på det pågældende gavekort.

Det var således Forbrugerombudsmandens vurdering, at en eventuel restværdi på et elektronisk gavekort skal indløses til den værdi, der er angivet på gavekortet, uanset at betaleren har betalt et mindre beløb for gavekortet.

Det betyder, at salg af et gavekort med en værdi på 500 kr. til en pris på 400 kr. må anses for at være salg af et elektronisk gavekort til en værdi, der er lavere end gavekortets pålydende værdi.