Afgørelse

Sagsnummer
21/13015

Lovgivning

  • Betalingsloven - gældende
  • § 87

Udbydere af kontooplysningstjenester skal indhente brugerens udtrykkelige samtykke til specifikt angivne betalingskonti

Det er Forbrugerombudsmandens vurdering, at en udbyder af kontooplysningstjenester havde overtrådt betalingslovens § 87, stk. 1 og 2, idet kontooplysningstjenesteudbyderen ved indhentningen af forbrugerens udtrykkelige samtykke til at tilgå forbrugerens betalingskonti, havde brugt en samtykketekst, hvor det var angivet hvilke specifikke betalingskonti, som kontooplysningstjenesteudbyderen indsamlede betalingsoplysninger fra.