Afgørelse

Sagsnummer
18/04971

Lovgivning

  • Markedsføringsloven 2017 - gældende
  • 7
  • 9
  • Forbrugeraftaleloven 2013 - gældende
  • 4

Bøde på 60.000 kr. for uanmodede telefoniske henvendelser og fremsendelse af en pakke med krav om betaling

En virksomhed betalte en bøde på 60.000 kr. for uanmodet at have ringet til seks forbrugere med henblik på salg af produkter og for i et enkelt tilfælde uopfordret at have sendt en pakke vedlagt en faktura til en forbruger.

Forbrugerombudsmanden modtog klager fra seks forbrugere, som var blevet kontaktet telefonisk af virksomheden med henblik på salg af virksomhedens produkter, uden at forbrugerne havde givet samtykke hertil. Herudover klagede en enkelt forbruger over, at virksomheden uopfordret havde sendt forbrugeren en pakke med virksomhedens produkter vedlagt en faktura på 169 kr.

Ifølge forbrugeraftalelovens § 4, stk. 1, må virksomheder ikke ringe til forbrugere med henblik på salg, medmindre forbrugeren forudgående har samtykket hertil. En virksomhed må heller ikke uopfordret sende pakker til forbrugere med krav om betaling, da dette er aggressiv markedsføring i strid med markedsføringslovens §§ 7 og 9.

Virksomheden kunne hverken dokumentere, at der forelå samtykke til at ringe til de seks forbrugere, eller at den enkelte forbruger havde bestilt den fremsendte pakke. Virksomheden vedtog derfor bøden på 60.000 kr.

Fremsender en virksomhed en pakke uopfordret til en forbruger, og skyldes dette ikke en fejl, kan forbrugeren beholde varen uden betaling. Det følger af forbrugeraftalelovens § 6.