Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
19/09089

Lovgivning

  • Forbrugeraftaleloven 2013 - gældende
  • 4

Bøder for ulovligt telefonsalg

Et elselskab vedtog en bøde på 135.000 kr. for at have rettet uanmodet telefonisk henvendelse til 15 forbrugere. Samtidig vedtog hhv. et call center og en leadmægler også bøder på 135.000 kr. for deres medvirken til de ulovlige opkald.

Et call center ringede til 15 forbrugere på vegne af et elselskab for at sælge elselskabets produkter. Forbrugerne havde dog ikke givet samtykke til at blive ringet op af elselskabet. Opkaldene var derfor uanmodede og i strid med forbrugeraftalelovens forbud mod telefonsalg.

Elselskabet havde betalt call centeret for at indhente samtykke fra forbrugere til telefonisk markedsføring, som call centeret herefter skulle bruge til telefonsalg. Call centeret indgik aftale med en leadmægler om, at leadmægleren skulle købe samtykke fra forbrugere hos leadvirksomheder. En sådan flerleddet konstruktion er ikke ualmindelig.

14 af de forbrugere, som call centeret ringede til, havde dog ikke givet samtykke til at blive ringet op af elselskabet. Oplysningerne fra leadvirksomhederne om, at forbrugerne havde givet samtykke til telefoniske henvendelser fra elselskabet, var derfor ikke korrekte. Én af forbrugerne havde tilbagekaldt sit samtykke, men blev fortsat ringet op af call centeret.  

Elselskabet, call centeret og leadmægleren vedtog alle bøder på 135.000 kr.