Afgørelse

Sagsnummer
22/06173

Lovgivning

  • 4
  • Forbrugeraftaleloven 2013 - gældende
  • Markedsføringsloven 2017 - gældende
  • 6
  • 5

Bøder til callcenter og leadvirksomhed for medvirken til ulovligt telefonsalg

Et callcenter og en leadvirksomhed blev ved Københavns Byret idømt bøder på hhv. 500.000 kr. og 175.000 kr. for at have medvirket til to virksomheders ulovlige telefonsalg til forbrugere.

Callcentret blev dømt for at have medvirket til ulovlige opkald til 61 forbrugere. Callcentret ringede op til forbrugerne på vegne af to virksomheder med henblik på at sælge bredbånds- og mobilabonnementer til forbrugerne.

De fleste af forbrugerne skulle have givet samtykke til telefonisk markedsføring ved deres deltagelse i konkurrencer på internettet. Mange af forbrugerne afviste dog at have deltaget i konkurrencerne og efter Forbrugerombudsmandens opfattelse fremgik det heller ikke tydeligt af de pågældende konkurrencer, at forbrugerne skulle give et samtykke til telefonisk markedsføring for at deltage.

Forbrugerombudsmanden vurderede derfor, at forbrugerne ikke havde givet et gyldigt samtykke, selv hvis de skulle have deltaget i konkurrencerne.

Callcentret havde købt forbrugernes samtykke hos såkaldte leadvirksomheder, der havde udformet konkurrencerne med henblik på at opnå forbrugernes samtykke til telefonsalg. En af leadvirksomhederne blev derfor dømt for at have medvirket til flere af de uanmodede telefoniske henvendelser ved som leadvirksomhed at have solgt de ugyldige leads (samtykker) fra 19 af forbrugerne.

Callcentret blev også dømt for at have vildledt fire af de 61 forbrugere under telefonsamtalen ved bl.a. at give forbrugerne det indtryk, at de ringede på vegne af forbrugerens hidtidige internetudbyder.

Begge selskaber var på domstidspunktet taget under konkursbehandling og udeblev fra retsmødet.

Den ene af de to virksomheder, hvis produkter callcentret forsøgte at afsætte under telefonsamtalerne med forbrugerne, havde tidligere vedtaget en udenretlig bøde på 475.000 kr. for ulovlige opkald til 51 forbrugere, mens Forbrugerombudsmanden havde indskærpet forbuddet mod uanmodede telefoniske henvendelse og vildledning over for den anden virksomhed for ulovlige opkald til 10 forbrugere.