Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
15/00811

Lovgivning

  • 28

Én måneds opsigelsesvarsel for forbrugere i løbende aftaler

Forbrugere kan opsige en løbende aftale med én måneds varsel til udgangen af en måned og kan kun bindes i 6 måneder i alt. Derfor kunne en golfvirksomhed ikke binde sine kunder for 1 år ad gangen med opsigelsesvarsel på én måned til udgangen af et kalenderår.

En forbruger klagede over vilkårene for et abonnement hos en kommercielt drevet golfklub. Af vilkårene fremgik det, at medlemskabet indebar betaling af en brugerafgift, som skulle afdrages månedsvis forud og at udmeldelse kun kunne ske med 1 måneds varsel til udgangen af et kalenderår. 

Forbrugere kan efter forbrugeraftalelovens § 28, stk. 1, opsige en løbende aftale med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, og forbrugere kan maksimum bindes i 6 måneder i alt. 

Virksomheden oplyste, at golfklubber i Danmark drives i frivillige foreninger eller i kommercielt regi. Virksomheden tilhører sidstnævnte gruppe. Virksomheden oplyste, at denne havde anvendt vilkår svarende til andre golfklubbers vilkår, og at man derfor ikke havde været opmærksom på, at den retlige konsekvens af sondringen mellem golfklubber drevet i frivillige foreninger og kommercielle golfklubber. 

Efter Forbrugerombudsmandens henvendelse ændrede virksomheden vilkårene i overensstemmelse med forbrugeraftalelovens regler.