Afgørelse

Sagsnummer
17/02118

Lovgivning

  • 18

Fortrydelsesret på reb, tov og kæder købt i metermål på nettet

Forbrugerombudsmanden vurderede i en forhåndsbesked, at en virksomheds salg af reb, tov og kæder købt i metermål på nettet ikke var undtaget fra fortrydelsesrettens område.

En virksomhed, der solgte reb, tov og kæder i metermål på nettet, ønskede Forbrugerombudsmandens stillingtagen til, om leveringen af denne type varer er omfattet af forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 3, hvorefter ”varer, som er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller har fået tydeligt personligt præg”, er undtaget fra fortrydelsesretten.

Forbrugerombudsmanden vurderede, at varerne ikke var specialfremstillede varer omfattet af forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 3.

I vurderingen lagde Forbrugerombudsmanden vægt på, at virksomheden ikke solgte varerne efter særlige mål/specifikationer fra forbrugerne, men at de solgte varerne i metermål (standardmål), og at virksomhedens tilpasning af varerne (tilskæring og evt. brænding af enderne) ikke forhindrede virksomheden i, at kunne sælge varerne til anden side, når de fik dem retur. Endelig lagde Forbrugerombudsmanden vægt på, at forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 3, er en undtagelsesbestemmelse, som skal fortolkes snævert.

Virksomhedens salg af reb, tov og kæder i metermål over internettet var derfor ikke undtaget fra fortrydelsesrettens område i forbrugeraftaleloven.