Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
11/08780

Lovgivning

  • 17
  • 20

Fortrydelsesret ved fjernsalg af planter

Fjernsalg af planter kan efter Forbrugerombudsmandens opfattelse ikke generelt undtages fra forbrugeraftalelovens regler om fortrydelsesret ved fjernsalg.

En erhvervsdrivende ønskede at slette fortrydelsesretten ved salg på sin hjemmeside af rosenplanter, blomsterløg, rullegræs og hækplanter, ved at benytte reglen i forbrugeraftalelovens § 20, stk. 3, nr. 1. Ifølge den erhvervsdrivendes vilkår på hjemmesiden skulle planterne plantes inden 48 timer fra modtagelsen.

Hertil bemærkede Forbrugerombudsmanden, at reglerne i forbrugeraftalelovens § 17, efter hans opfattelse også gælder for køb af planter på en hjemmeside. Fortrydelsesretten er som udgangspunkt blandt andet betinget af, at forbrugeren leverer det modtagne tilbage i væsentlig samme stand og mængde, hvori det var, da forbrugeren fik det i hænde.

Hvorvidt undtagelsen i § 20, stk. 3, nr. 1 kan finde anvendelse må bero på en konkret vurdering af om plantningen af den pågældende plante åbenbart medfører en formindskelse af plantens salgsværdi. Dette vil efter Forbrugerombudsmandens vurdering formentlig ikke altid være tilfældet.

Fortrydelsesretten i § 17 kan derfor ikke generelt fraviges efter forbrugeraftalelovens § 20, stk. 3, nr. 1, ved fjernsalg af planter.