Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
15/08324

Lovgivning

  • 18

Salg af panorama-lærreder var ikke undtaget fra fortrydelsesrettens område

Forbrugerombudsmanden vurderede, at en webshops salg af panorama-lærreder ikke var undtaget fra fortrydelsesretten efter forbrugeraftaleloven, blandt andet fordi fremstillingen af lærreder ikke baserede sig på forbrugerens individuelle valg, men derimod på standardvalg.

En ejer af en webshop ønskede Forbrugerombudsmandens stillingtagen til, om salg af panorama-lærreder var undtaget fra fortrydelsesrettens område.

Forbrugerombudsmanden vurderede, at der ikke var tilstrækkelig grundlag for at anse salget af panorama-lærreder for omfattet af undtagelsesbestemmelsen i forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 3, hvorefter ”varer, som er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg”, er undtaget fra fortrydelsesrettens område.

I vurderingen lagde Forbrugerombudsmanden blandt andet vægt på, at fremstillingen af lærreder ikke baserede sig på forbrugernes individuelle valg, men på standardvalg på baggrund af forud fastsatte mål og udvalgte motiver. Desuden kunne disse standardvalg ikke anses for at være så omfattende og atypiske, at panorama-lærrederne ikke ville kunne afsættes til anden side, hvis en kunde fortrød sit køb.

Forbrugerombudsmanden tillagde det også betydning, at forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 3, er en undtagelsesbestemmelse, der skal fortolkes snævert.