Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
16/13134

Lovgivning

  • 18

Sikkerhedsudstyr til klatring var ikke undtaget fra fortrydelsesretten

Sikkerhedsudstyr til klatring var ikke omfattet af en af undtagelserne til fortrydelsesretten og kunne derfor ikke undtages fra fortrydelsesretten.

En virksomhed ønskede Forbrugerombudsmandens vurdering af, om den kunne undtage sikkerhedsudstyr til klatring fra fortrydelsesretten.

Forbrugerombudsmanden henviste til forbrugeraftalelovens § 18, stk. 1, hvorefter en forbruger har fortrydelsesret ”ved aftaler om fjernsalg og ved aftaler indgået uden for den erhvervsdrivendes forretningssted”.

Forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, oplister dog en række undtagelser, hvor forbrugeren ikke har fortrydelsesret, fx ved ”levering af varer, som må antages at blive forringet eller forældet hurtigt”, jf. nr. 4, eller ”ved levering af forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret, og hvor forseglingen er blevet brudt efter levering”, jf. nr. 5.

Ud fra virksomhedens oplysninger fandt Forbrugerombudsmanden ikke grundlag for at anse virksomhedens salg af sikkerhedsudstyr til klatring for at være omfattet af en af undtagelserne i forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2. Derfor kunne virksomheden ikke undtage sikkerhedsudstyret fra fortrydelsesretten.