Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
16/05629

Lovgivning

  • 18
  • 24

Vejledning om fortrydelsesret for in-ear høretelefoner

Forbrugerombudsmanden havde ikke mulighed for at vurdere, om in-ear høretelefoner er forseglet af hygiejnemæssige årsager og dermed kan undtages fra fortrydelsesretten, hvis forseglingen bliver brudt. Desuden kunne Forbrugerombudsmanden ikke fastslå værdiforringelsen på returnerede høretelefoner, hvor forseglingen er brudt.

En virksomhed anmodede Forbrugerombudsmanden om en definition på hygiejniske produkter til brug for vurderingen af, om in-ear høretelefoner specifikt kan undtages fra fortrydelsesretten.

Det følger af forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 5, at ved fjernsalg er der ikke fortrydelsesret ved ”levering af forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnede til at blive returneret og hvor forseglingen er blevet brudt efter leveringen.”

Forbrugerombudsmanden henviste til Kommissionens vejledning om fortolkning af EU-direktivet om forbrugeraftaler, hvor der henvises til madrasser og kosmetiske produkter som fx læbestifter som eksempler på varer, der kan omfattes af undtagelsen.

Desuden følger det af forbrugeraftalelovens § 24, stk. 5, 1. pkt., at en forbruger hæfter for en ”forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering af varen, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på.”

Endelig henviste Forbrugerombudsmanden til Forbrugerombudsmandens Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens § 24, stk. 5. Det følger af notatet, at hvis håndtering af varen ligger ud over, hvad forbrugeren normalt har ret til i en forretning, og varens værdi er forringet, er værdiforringelsen som udgangspunkt forskellen mellem varens salgspris og markedsprisen ved salg efter tilbageleveringen.

Forbrugerombudsmanden kunne dog ikke vurdere ud fra den nuværende praksis, om in-ear høretelefoner af hygiejnemæssige årsager ikke er egnede til at blive returneret.

Forbrugerombudsmanden kunne derfor heller ikke fastslå, om in-ear høretelefoner specifikt kan undtages fra fortrydelsesretten, hvis forseglingen er blevet brudt, jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 5.

Da det ikke var muligt at fastslå, hvilke muligheder forbrugere har for at prøve in-ear høretelefoner i fysiske butikker, eller hvad det koster at rengøre in-ear høretelefoner, kunne Forbrugerombudsmanden heller ikke fastslå værdiforringelsen af returnerede in-ear høretelefoner, hvor forseglingen er brudt, jf. forbrugeraftalelovens § 24, stk. 5, nr. 1.