Afgørelse

Sagsnummer
17/05100

Lovgivning

  • 4

Forsikringsselskabs telefoniske henvendelser om sikkerhedstjek

Et forsikringsselskab ville i forbindelse med telefoniske henvendelser om forsikringer tilbyde kunder et sikkerhedstjek af kundens hus/lejlighed, hvilket ville være i strid med forbrugeraftalelovens § 4, stk. 1. Forsikringsselskabet kunne derimod lovligt tilbyde sikkerhedstjekket til kunder, der selv rettede telefonisk henvendelse til selskabet.

Et forsikringsselskab ønskede Forbrugerombudsmandens vurdering af, hvorvidt selskabet under en telefonisk henvendelse om forsikringer kunne tilbyde sine kunder et gratis sikkerhedstjek af kundens hus eller lejlighed. Sikkerhedstjekket skulle foretages af en udbyder af sikkerhedsudstyr, som forsikringsselskabet samarbejdede med.

 Forbrugerombudsmanden udtalte, at forbrugeraftalelovens § 4, stk. 2, der indeholder en undtagelsesbestemmelse til forbuddet mod uanmodet telefoniske henvendelser i lovens § 4, stk. 1, skal fortolkes indskrænkende. Hvis en erhvervsdrivende under en lovlig uanmodet telefonisk henvendelse – det kan være en henvendelse om de ydelser, der omfattet af undtagelserne i § 4, stk. 2, eller en henvendelse om forsikringsaftaler omfattet af lov om forsikringsaftaler – tilbyder salg af andre ydelser end de i § 4, stk. 2, nævnte, er det Forbrugerombudsmandens opfattelse, at henvendelsen vil være i strid med § 4, stk. 1. Det er ligeledes Forbrugerombudsmandens opfattelse, at det vil være i strid med § 4, stk. 1, hvis en erhvervsdrivende under en lovlig telefonisk henvendelse tilbyder forbrugeren at blive kontaktet om et besøg vedr. salg af ydelser, der ikke er omfattet af undtagelserne i § 4, stk. 2.

 Hvis forsikringsselskabet under en uanmodet telefonisk henvendelse om forsikringsaftaler tilbyder forbrugeren et besøg af en udbyder af sikkerhedsudstyr med henblik på et sikkerhedstjek af forbrugerens hus/lejlighed, vil det derfor være i strid med forbrugeraftalelovens § 4, stk. 1.

 Forsikringsselskabet ønskede herefter Forbrugerombudsmandens vurdering af, om selskabet kunne tilbyde sikkerhedstjekket til kunder, der selv rettede telefonisk henvendelse til forsikringsselskabet, fx i forbindelse med anmeldelse af en skade eller et indbrud.

 Forbuddet i forbrugeraftalelovens § 4, stk. 1, omhandler tilfælde, hvor den erhvervsdrivende retter henvendelse til en forbruger. Det er Forbrugerombudsmandens opfattelse, at forbuddet ikke finder anvendelse, hvor en forbruger selv har kontaktet den erhvervsdrivende telefonisk.

 Formålet med forbrugeraftalelovens § 4, stk. 1, er at forbyde en påtrængende og generende forretningsform, bl.a. af hensyn til privatlivets fred. Når det er forbrugeren selv, der telefonisk har kontaktet den erhvervsdrivende, må forbrugeren være forberedt på, at han kan blive tilbudt forskellige varer eller ydelser. Der gælder derfor ikke det samme hensyn til privatlivets fred, når forbrugeren selv kontakter den erhvervsdrivende.

 Hvis forsikringsselskabet under en forbrugers telefoniske henvendelse om anmeldelse af en skade eller et indbrud tilbyder forbrugeren et besøg af en udbyder af sikkerhedsudstyr med henblik på et sikkerhedstjek af forbrugerens lejlighed/hus, vil det derfor ikke være i strid med forbrugeraftalelovens § 4, stk. 1.