Sag

Opdateret


15/02915

  • 4
  • 1

Henvendelse til forbruger trods tilbagekaldt samtykke

Et energiselskab sendte et brev uden påført navn til husstanden og ringede til en forbruger på trods af, at forbrugeren havde tilbagekaldt sit samtykke til markedsføring, og at husstanden var registret i ”Reklamer – Nej tak”-ordningen. Forbrugerombudsmanden indskærpede reglerne i forbrugeraftaleloven og markedsføringsloven over for selskabet.

En forbruger havde i en e-mail frabedt sig alle fremtidige henvendelser fra et energiselskab, som forbrugeren tidligere havde givet samtykke til, at modtage reklamehenvendelser fra. På trods af den skriftlige henvendelse blev forbrugeren kontaktet af energiselskabet med henblik på at indgå en aftale. 

Forbrugeren havde derudover modtaget et reklamebrev uden påført navn fra energiselskabet på trods af, at han var registreret i ”Reklamer – nej tak”-ordningen. 

Ifølge forbrugeraftaleloven er telefonsalg forbudt, med mindre forbrugeren har givet sit samtykke til at blive kontaktet. Et samtykke kan altid trækkes tilbage, og en erhvervsdrivende skal respektere tilbagekaldelsen senest fra dét tidspunkt, hvor det må antages, at tilbagekaldelsen er kommet frem til virksomheden. En henvendelse herefter vil være i strid med forbuddet mod telefonsalg.

Det er i strid med god markedsføringskik at omdele reklamepost uden påført navn til forbrugere, som har frabedt sig dette via registrering i ”Reklamer – Nej tak”-ordningen.

Energiselskabet angav, at telemarketingfirmaet ved en fejl havde anvendt ældre og uopdaterede lister, og at forbrugerens tilbagekaldelse af samtykket derfor ikke fremgik af listerne. Selskabet indskærpede sine interne retningslinjer for både telefoniske henvendelser og reklamebreve, så lignende ikke vil ske i fremtiden. Derudover underskrev selskabet et tilsagn over for Forbrugerombudsmanden om fremover at overholde reglerne om god markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden påført navn. 

Forbrugerombudsmanden besluttede på denne baggrund at afslutte sagen med en indskærpelse af reglerne over for energiselskabet.