Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
15/06999

Lovgivning

  • 4

Indskærpelse af forbuddet mod uanmodet telefonisk henvendelse

Teleudbyder fik indskærpet forbuddet mod uanmodet telefonisk henvendelse i forbrugeraftaleloven, efter to gange at have kontaktet en forbruger, uden forudgående at have indhentet et tilstrækkeligt samtykke.

En teleudbyder havde to gange telefonisk kontaktet en forbruger, som var registreret på Robinsonlisten, vedr. salg af et teleabonnement. Teleudbyderen gjorde gældende, at forbrugeren havde givet samtykke til at blive kontaktet telefonisk i forbindelse med deltagelse i en konkurrence.

Forbrugerombudsmanden bemærkede, at et samtykke skal være afgivet på et informeret og konkretiseret grundlag, dvs. at forbrugeren skal være klar over, at denne giver samtykke, og hvad der meddeles samtykke til.

Forbrugerombudsmanden vurderede, at på baggrund af konkurrencens udformning, herunder opsætningen og indholdet af samtykketeksten, blev forbrugerens samtykke ikke afgivet på et tilstrækkeligt informeret og konkretiseret grundlag. Det fremgik bl.a. ikke af feltet, som forbrugeren skulle krydse af for at deltage i konkurrencen, at denne gav samtykke til markedsføring. Desuden fremgik det ikke af konkurrencens forside, hvem forbrugeren kunne modtage markedsføring fra, hvordan markedsføringen ville foregå, og hvad forbrugeren gav samtykke til at modtage markedsføring om.

Forbrugerombudsmanden indskærpede på den baggrund forbrugeraftalelovens forbud mod uanmodet telefonisk henvendelse over for teleudbyderen.