Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
13/05087

Lovgivning

  • 74

Banken skal ikke tilbageføre pengene ved køb af kopivarer

Sø-og Handelsretten fastslog, at forbrugerne selv hænger på tabet, når de i god tro køber en vare på nettet, men får leveret en kopivare eller aldrig modtager kopivaren, fordi den er blevet stoppet i tolden.

Forbrugerombudsmanden havde stævnet en bank i en sag om fortolkningen af betalingstjenestelovens § 74. Efter betalingstjenestelovens § 74, stk. 1, nr. 2, skal forbrugerens bank tilbageføre beløbet til forbrugerens konto, hvis forbrugeren har betalt med et betalingsinstrument på nettet og varen ikke leveres.

Forbrugeren havde først bestilt tre par Nike sko på nettet. Da forbrugeren imidlertid var usikker på, om købet var gået igennem, bestilte han yderligere to par sko af samme model. De tre par sko fra det første køb modtog forbrugeren aldrig, da de blev stoppet i tolden på grund af en formodning om, at varerne var kopivarer. De to par sko fra det andet køb modtog forbrugeren, men forbrugeren konstaterede herefter, at skoene var forfalskede. Forbrugeren krævede herefter beløbene tilbagebetalt af sin bank. Banken afviste at tilbageføre beløbene.

Forbrugerombudsmanden vurderede, at de bestilte varer ikke var blevet leveret, da de tre par sko fra det første køb var blevet stoppet i tolden, og de to par sko fra det andet køb ikke var originale Nike sko. Banken anførte, at de bestilte varer var blevet leveret, men at de dog led af en mangel, fordi de ikke var originale Nike sko. Flertallet af dommerne i Sø- og Handelsretten udtalte blandt andet:

”Det fremgår… af forarbejderne [til loven], at i en situation, hvor en vare tilbageholdes i tolden, fordi den ikke lovligt kan indføres i Danmark, har kortudsteder [banken] ikke pligt til at tilbageføre betalingen, uanset at levering ikke har fundet sted, hvilket må tages som udtryk for, at lovgiver i denne helt særlige situation har valgt at pålægge køberen risikoen herfor.”

”For så vidt angår det andet internetkøb, som vedrørte to par sko, er det gjort gældende, at levering slet ikke har fundet sted, når der bestilles en ægte mærkevare og leveres en kopi. Retten finder imidlertid, at den omstændighed, at de leverede par sko ikke er originale Nike sko, men kopivarer må karakteriseres som en mangel.”

Sø- og Handelsretten har dermed fastslået, at charge back-reglen ikke forpligter banken til at tilbageføre pengene til forbrugeren, hvis varen viser sig at være en kopivare. Det gælder, uanset om varen bliver stoppet i tolden, eller forbrugeren modtager kopivaren.