Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
13/06414

Lovgivning

  • 102 106

Betalingssurrogat anmeldt til køb af porto online

En erhvervsdrivende anmeldte et system, hvor brugeren kunne købe porto på den erhvervsdrivendes hjemmeside, ved at indtaste pakkens afsender, modtager og vægt og betale online. Brugeren modtog en e-mail med en pakkelabel der skulle printes ud og sættes på pakken. Pakken skulle herefter afleveres på et posthus eller lignende.

Systemet skulle vurderes i forhold til lov om betalingstjenester § 102. Systemet kunne udgøre et betalingssurrogat efter § 102, stk. 1, nr. 1 og nr. 3. Hvilken af disse var ikke afgørende.

Systemet fandtes, at udgøre et elektronisk system da portoen blev bestilt online, og stregkoden læst elektronisk af den erhvervsdrivendes pakkesorteringssystem. Systemet blev anvendt til, at erhverve en tjenesteydelse, hvilket var forsendelse af pakken.

Efter § 102, stk. 1 nr. 1 kunne systemet karakteriseres som et betalingssurrogat, da brugeren indtastede oplysninger om afsender, modtager og vægt, og pakkelabellen derved blev knyttet til en bestemt bruger. Da disse oplysninger var indtastet, kunne labellen ikke bruges til forsendelse af andre pakker. Systemet var beregnet til elektronisk læsning, da stregkoden blev læst af et elektronisk sorteringssystem hos den erhvervsdrivende.

Systemet kunne ligeledes udgøre et betalingssurrogat efter § 102, stk. 1 nr. 3, da brugeren havde en fordring mod den erhvervsdrivende, hvilket var forsendelse af pakken. Fordring blev lagret elektronisk, da den var registreret i et elektronisk system. Fordringen skulle indløses på brugerens foranledning, hvilket var, når brugeren afleverede pakken til forsendelse. 

På baggrund af ovenstående fandtes det at anmeldelsen af systemet som et betalingssurrogat var korrekt.