Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
13/11801

Lovgivning

  • 63

Enighed om indsigelsesfristen ved kortmisbrug

En konkret sag ledte til drøftelser om fortolkningen af indsigelsesfristen ved misbrug af betalingskort, herunder anvendelsen af almindelige passivitetsbetragtninger. Forbrugerombudsmanden udarbejdede på den baggrund et notat om indsigelsesfristen i betalingstjenestelovens § 63, som branchen efterfølgende erklærede sig enige i.