Afgørelse

Sagsnummer
19/11377

Lovgivning

  • § 96
  • 3, stk. 1
  • 4

Forhåndsbesked om tidsbegrænset indløsning af gavekort

En virksomhed ønskede at udstede tidsbegrænsede gavekort med en gyldighedsperiode på 6 måneder. Forbrugerombudsmanden fandt, at en gyldighedsperiode på 6 måneder ville være urimelig kort.

Virksomheden ønskede både at udstede gavekort til specifikke behandlinger og til hele klinikkens sortiment. Virksomheden oplyste, at det ikke ville være tilstrækkeligt med en tidsbestilling inden for de 6 måneder, men at behandlingen skulle være udført inden for de 6 måneder. Virksomheden oplyste, at ejeren overvejede at lukke virksomheden inden for 1-2 år.

Forbrugerombudsmanden udtalte, at en gyldighedsperiode på 1 år eller derover som udgangspunkt ikke er urimelig kort efter aftalelovens regler, hvorimod en gyldighedsperiode på under 1 år kræver, at der foreligger særlige omstændigheder. I vurderingen af om der foreligger særlige omstændigheder, lægger Forbrugerombudsmanden vægt på varens/tjenesteydelsens karakter, f.eks. om der er tale om et bestemt arrangement, sæsonarrangement, krav om tidsbestilling, få/mange pladser mv.

Forbrugerombudsmanden fandt, at der i den konkrete sag ikke forelå særlige omstændigheder, som medførte, at en gyldighedsperiode på under 1 år ville være rimelig, hverken for gavekort udstedt til en specifik behandling eller til hele klinikkens varesortiment/tjenesteydelser.

Forbrugerombudsmanden orienterede endvidere virksomheden om lov om betalinger § 96, hvorefter indehavere af elektroniske gavekort kan kræve værdien på gavekortet udbetalt i gavekortets gyldighedsperiode og i op til 1 år efter gyldighedsperiodens udløb.