Afgørelse

Sagsnummer
16/07277

Lovgivning

  • 85

Indberetning af donationer via betalings-app

En bank ville tilbyde en funktion i en betalings-app, hvorefter oplysninger om donationer til velgørende organisationer sendes via bankens system til den velgørende organisation, som herefter kan foretage indberetning til SKAT. Forbrugerombudsmanden fandt, at funktionen ikke var i strid med betalingstjenesteloven § 85, stk. 2 eller stk. 3.

En bank ønskede Forbrugerombudsmandens vurdering af, om en indberetningsfunktion i en betalings-app var lovlig. Indberetningsfunktionen kan benyttes til at sikre, at donationer, der betales via betalings-app’en, kan blive indberettet til SKAT, så betaleren kan opnå skattefradrag. Når betaleren har tilmeldt sig indberetningsfunktionen, vil banken en gang årligt videresende betalerens cpr-nummer og oplysninger om relevante donationer til den velgørende organisation, som herefter kan foretage skatteindberetningen. Betaleren skal tilmelde sig funktionen samt give samtykke til videresendelse af sit cpr-nummer ved brug af NemID.

Forbrugerombudsmanden lagde til grund, at der ikke sker aflæsning af betalerens cpr-nummer på betalingsinstrumentet, da videresendelse af indberetningsoplysningerne, herunder betalerens cpr-nummer, alene sker via bankens selvbetjeningssystem. Der var Forbrugerombudsmandens vurdering, at videresendelse af cpr-nummer via bankens selvbetjeningssystem ikke er i strid med betalingstjenesteloven § 85, stk. 2.

Derimod er indberetningsfunktionen og betalingsfunktionen ikke er uafhængige og adskilte funktioner, da det ikke er muligt at fravælge indberetning af donationer til bestemte organisationer. Betalingstjenesteloven § 85, stk. 3, finder derfor anvendelse på såvel betalingsfunktion som på indberetningsfunktion.

Da indberetningsfunktionen alene indebærer, at oplysningerne sendes til den velgørende organisation med henblik på indberetning til SKAT, er det Forbrugerombudsmandens opfattelse, at indberetningsfunktionen er i overensstemmelse med betalingstjenesteloven § 85, stk. 3, nr. 1. Forbrugerombudsmanden har lagt vægt på, at oplysningerne benyttes som et led i en lovlig aktivitet og ikke anvendes til uvedkommende formål. Banken har således ikke mulighed for at opstille oversigter over betalernes donationsmønstre eller på anden måde anvende oplysningerne til markedsføring eller rådgivning, ligesom der ikke kan foregå anden analyse eller overvågning af betalernes donationer.