Afgørelse

Sagsnummer
21/11489

Lovgivning

  • Betalingsloven - gældende
  • § 82

Overdragelse af betalingsserviceaftaler til nyt cvr-nummer ved en koncernintern fusion

Forbrugerombudsmanden har vurderet, at en TV-virksomhed som led i en koncernintern fusion af to datterselskaber ikke kan overdrage kundernes betalingsserviceaftaler indgået med det ophørende selskab til det fortsættende selskab uden at indhente fornyet samtykke fra kunderne.