Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
09/04463

Lovgivning

  • 82 83

Valutaomveksling i forbindelse med brug af betalingskort i udlandet

Forbrugerombudsmanden modtog henvendelse fra en forbruger, der havde brugt sit kreditkort til betalingstransaktioner i udlandet. Forbrugeren havde fravalgt valutaomveksling (DCC), men på trods af fravalget var betalingen gennemført i dansk valuta.

Forbrugerombudsmanden forelagde henvendelsen og de generelle problemstillinger omkring kurstab og indsigelsesmuligheder for Finansrådet og PBS. I gennem denne korrespondance blev det klarlagt, hvordan for-brugeren var beskyttet, samt hvad forbrugeren skulle gøre i tilfælde af fejltransaktioner.

Forbrugeren skal bl.a. i forbindelse med transaktionen godkende betalingen og har, jf. betalingstjenestelovens bestemmelser krav på oplysninger om gebyrer og kursen, der ofte er ringere, end den kurs pengeinstitutterne benytter.

I de tilfælde, hvor en forbruger ikke har godkendt afregning med valutaomveksling, har forbrugeren mulighed for at gøre indsigelser over for sin bank med henblik på at få tilbageført beløbet fra forretningen. Hvis den kurs, forretningen anvender, adskiller sig fra bankens kurs, vil forbrugeren have krav på at få godtgjort differencen fra sin kortudsteder, men som kortholder skal man være opmærksom på, at der kan være sket en ændring i valutakursen, fra den dag betalingen er gennemført, til den dag hvor beløbet er blevet trukket på kontoen.