Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
10/00056

Lovgivning

  • Lov om betalingstjenester - ophævet

Videregivelse af kreditkortoplysninger

Rejsebureauer/kongresvirksomheder kan, når de på vegne af en kunde reserverer et hotelophold, videregive dennes kreditkortoplysninger til hotellet.

En brancheforening bad om Forbrugerombudsmandens vurdering af, hvorvidt betalingstjenestelovens regler er til hinder for, at danske rejsebureauer/kongresvirksomheder, når de på vegne af en kunde reserverer et hotelophold, videregiver dennes kreditkortoplysninger til hotellet.

Forbrugerombudsmanden meddelte brancheforeningen, at videregivelse af tredjemands kreditkortoplysninger ikke – isoleret set – er reguleret i betalingstjenesteloven, hvorfor der i forhold til betalingstjenestelovens regler ikke umiddelbart er noget til hinder for, at danske rejsebureauer/kongresvirksomheder videregiver kundens kreditkortoplysninger til det hotel, hvor denne har reserveret et hotelophold.

Rejsebureauer/kongresvirksomheder skal dog forinden en evt. videregivelse af kreditkortoplysninger dels sikre sig, at den påtænkte praksis er overensstemmelse med persondatalovgivningen, dels at den enkelte kunde er tydeligt informeret om videregivelsen og har givet sit klare samtykke hertil.