Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
13/01139

Lovgivning

  • Generisk

Forhåndsbesked om lovligheden af et "no cure - no pay"-koncept i lyset af lov om juridisk rådgivning

Forbrugerombudsmanden udtalte, at det ikke ville være i strid med lov om juridisk rådgivning, såfremt en juridisk rådgiver tilbyder sine kunder et koncept, der indebærer, at den juridiske rådgiver ikke bliver betalt, hvis sagen tabes, og at den juridiske rådgiver betaler sagens eventuelle omkostninger til modparten.

En juridisk rådgiver ønskede at få oplyst, om det er i strid med § 2, stk. 7 i lov om juridisk rådgivning at have et ”no cure – no pay”-koncept, der indebærer, at en juridisk rådgiver ikke bliver betalt, hvis det ønskede resultat ikke opnås.

Hertil ønskede den juridiske rådgiver at få oplyst, om det er i strid med samme bestemmelse, såfremt en juridisk rådgiver betaler en kundes sagsomkostninger til modparten, hvis sagen tabes.

Forbrugerombudsmanden udtalte, at det umiddelbart ikke ville være i strid med lov om juridisk rådgivning eller bekendtgørelsen om god skik for juridisk rådgivning, at en aftale om juridisk rådgivning indeholder vilkår herom.