Afgørelse

Sagsnummer
20/02067

Lovgivning

  • Lov om juridisk raadgivning

Juridisk rådgiver idømt bøde for at modtage betroede midler

Et selskab blev ved Retten i Lyngby idømt en bøde på 50.000 kr. for at overtræde forbuddet mod at modtage betroede midler på vegne af sine kunder. Selskabet blev dømt for i en periode på to et halvt år at have modtaget erstatningssummer på vegne af mindst 11 forbrugere.

Sagen drejede sig om et selskab, der yder juridisk rådgivning til forbrugere i blandt andet trafik-, arbejds- og personskadesager. Selskabet havde udarbejdet aftaledokumenter, der sikrede, at selskabet modtog kundernes erstatninger direkte fra forsikringsselskaberne, hvorefter selskabet sendte pengene videre til kunderne efter at have trukket sine egne honorarer fra.

Erstatningsbeløb er betroede midler, og det er ikke lovligt for juridiske rådgivere at tage imod dem. Det følger af lov om juridisk rådgivning § 2, stk. 6, og bekendtgørelse om god skik for juridisk rådgivning § 6.

Lov om juridisk rådgivning gælder for enhver, der i erhvervsmæssigt øjemed driver virksomhed med rådgivning af overvejende juridisk karakter, når modtageren af rådgivningen (forbrugeren) hovedsageligt handler uden for sit erhverv.

Retten vurderede, at der var tale om en lovovertrædelse af grov karakter, da overtrædelsen indebar en betydelig risiko for forbrugernes betroede midler. Retten bemærkede blandt andet, at virksomheder, der er godkendt til at modtage betroede midler, er underlagt vidtgående kontrol, og at de er forpligtede til at opretholde kontrolforanstaltninger, som medfører udgifter. Derfor havde selskabet sandsynligvis sparet en del penge ved at omgå loven, hvilket retten også bemærkede.

Retten fandt det som en skærpende omstændighed, at selskabets jurister havde formuleret den seneste standardhonoraraftale som sket, idet formuleringen viste, at selskabet var bekendt med reglerne, men valgte at give kunderne det indtryk, at reglerne kunne fraviges.

Retten fandt desuden, at det ikke var en formildende omstændighed, at selskabet havde udbetalt de betroede midler til sine kunder i overensstemmelse med parternes aftaler og derfor ikke selv havde brugt eller tilegnet sig midlerne.