Afgørelse

Sagsnummer
20/04545

Lovgivning

  • 6, stk. 4

Bøde på 30.000 kroner for skjult reklame i Facebook-opslag, der havde til formål at få forbrugere til at investere

Retten i Roskilde har idømt indehaveren af en enkeltmandsvirksomhed en bøde på 30.000 kroner for ikke at have markeret 16 opslag på Facebook tydeligt som reklame. Indehaveren blev politianmeldt af Forbrugerombudsmanden i marts 2021.

Forbrugerombudsmanden modtog en klage over opslag med reklame vedrørende investeringer for virksomheder på en Facebookside, i en Facebookgruppe samt på indehaverens personlige Facebookprofil. Indehaveren havde aftaler med de pågældende virksomheder.

Efter markedsføringslovens § 6, stk. 4, skal erhvervsdrivende klart oplyse den kommercielle hensigt med enhver form for handelspraksis, herunder reklame. Det betyder, at det skal oplyses klart, hvis der er kommercielle interesser bag en omtale, så det er tydeligt for modtagerne.

Efter markedsføringslovens § 8, stk. 1, er det en betingelse for, at der er handlet i strid med blandt andet § 6, stk. 4, at den pågældende handelspraksis ville kunne medføre, at en gennemsnitsforbruger træffer en transaktionsbeslutning, som denne ellers ikke ville have truffet. Det er ikke et krav, at der rent faktisk er sket en forvridning af den økonomiske adfærd.

Indehaveren er dømt for at have markedsført flere virksomheder i en række opslag på en Facebook-side og i en Facebook-gruppe, som indehaveren administrerede, samt på indehaverens personlige Facebook-profil, uden at oplyse tydeligt om den kommercielle hensigt. Retten udtalte, at opslagene havde til formål at påvirke læserne af opslagene til at foretage investeringsmæssige dispositioner.

Retten fandt, at både opslag, en kommentar til et opslag og en meningsmåling udgjorde reklame for virksomhederne, og at der også var en kommerciel hensigt med opslag, som efter indehaverens opfattelse ikke var omfattet af aftalerne med virksomhederne.

Retten lagde vægt på, at der ved markedsføring på de sociale medier, hvor der ikke findes klare grænser mellem kommercielle budskaber og personlige holdninger, påhviler den erhvervsdrivende en skærpet forpligtelse til tydeligt at oplyse om den kommercielle hensigt.

Ord som ”i samarbejde med” eller ”sponseret af” udgjorde ikke en klar oplysning om, at der var tale om reklame. Retten fastslog også, at oplysningen om den kommercielle hensigt skulle gives til forbrugeren indledningsvist, således at forbrugeren var klar over dette, når forbrugeren valgte at læse det enkelte opslags indhold.

Retten fandt, at en bøde på 60.000 kroner var passende men nedsatte bøden til 30.000 kroner på grund af den samlede sagsbehandlingstid. Retten lagde vægt på, at der var tale om 16 opslag, som blev lavet på åbne Facebooksider eller i en gruppe, hvor der var knap 80.000 medlemmer, og opslagene havde til formål at påvirke læserne af opslagene til at foretage investeringsmæssige dispositioner. Retten lagde også vægt på, at tiltalte fik betaling af de virksomheder, som opslagene vedrørte.