Afgørelse

Sagsnummer
20/06184

Lovgivning

  • Markedsføringsloven 2017 - gældende

Delebilsplatform betalte bøde på 150.000 kroner for at have vildledt om udlejningspriser på biler

En delebilsplatform betalte en bøde på 150.000 kroner, for at have overtrådt markedsføringslovens vildledningsforbud. Forbrugerombudsmanden havde politianmeldt virksomheden, fordi virksomheden ikke havde indregnet obligatoriske tillæg for forsikring og service i prisen, første gang en forbruger fik præsenteret prisen.

Forbrugerombudsmanden modtog en klage over, at en delebilsplatform ikke indregnede obligatoriske tillæg for forsikring og service i prisen på en lejebil, første gang en forbruger fik præsenteret prisen. Forbrugerombudsmanden politianmeldte delebilsplatformen, som betalte et udenretligt bødeforlæg på 150.000 kr.

Efter Markedsføringslovens § 6, stk. 1, må erhvervsdrivende ikke udelade væsentlige oplysninger i deres markedsføring. Prisen inklusive moms og afgifter betragtes som en væsentlig oplysning, jf. markedsføringslovens § 6, stk. 2, nr. 6.

Det fremgår af forarbejderne til markedsføringslovens § 6, stk. 2, nr. 6, at:

Produktets pris inkluderer ikke kun prisen for selve produktet, men også alle tillæg og gebyrer, som forbrugeren uundgåeligt skal betale. Det kan f.eks. være betaling for en særlig tjeneste, funktion eller ydelse, som knytter sig til et produkt, eller et løbende aftaleforhold, og som ikke har karakter af en selvstændig tjenesteydelse. Som eksempel kan nævnes brændstoftillæg, rengøringstillæg, faktureringsgebyrer, betalingsgebyrer og ekspeditionsgebyrer.”

På sin hjemmeside viste virksomheden priser på at leje biler i Danmark. De viste priser var uden obligatorisk tillæg for forsikring og service. Det betød, at den samlede pris steg, før forbrugeren skulle betale.

Et eksempel var en annonce med et foto af en Citroën C1, hvor lejeprisen på billedet var 195 kroner per dag. Klikkede man sig ind på bilen og ville leje den, blev der lagt et tillæg på 69 kroner oven i, så den samlede pris blev 264 kroner for et døgns leje.

I et andet eksempel steg prisen for at leje en Citroën C3 fra 185 kroner i annoncen til en slutpris på 260 kroner, som forbrugeren først kunne se, når forbrugeren klikkede videre på bilen.

Forbrugerombudsmanden vurderede, at det var vildledende markedsføring, at forbrugerne blev præsenteret for udlejningspriser for biler uden obligatoriske tillæg for forsikring og service på hjemmesiden. Først når forbrugeren klikkede videre på en specifik bil, fremgik tillæggene.

Det var i forhold til vildledningsvurderingen efter markedsføringslovens § 6, stk. 1, uden betydning, at forbrugeren kunne se den samlede pris ved at klikke sig videre på bilerne på virksomhedens hjemmeside. Det skyldes, at forbrugeren, allerede ved at klikke sig videre til næste side for at få yderligere informationer om bilen, foretog en transaktionsbeslutning, jf. markedsføringslovens § 8, jf. § 2, nr. 5 og 6. Ved ikke at oplyse den samlede lejepris for bilerne, første gang prisen blev præsenteret på hjemmesiden, fremstod priserne billigere, end de reelt var, og da prisen på et produkt som udgangspunkt altid er af stor betydning for forbrugernes vurdering af et tilbud, var det Forbrugerombudsmandens vurdering, at virksomhedens markedsføring på hjemmesiden var egnet til at påvirke forbrugerne til at træffe en transaktionsbeslutning, som de ellers ikke ville have truffet.