Afgørelse

Sagsnummer
21/09152

Lovgivning

  • 28
  • 3, stk. 1
  • 3, stk. 2

Det skal være muligt at opsige en løbende aftale på samme medie eller tekniske platform, som aftalen er indgået på

Giver erhvervsdrivende forbrugere mulighed for at tilmelde sig en aftale om løbende levering af en tjenesteydelse enten ved online tilmelding eller ved telefonisk henvendelse, skal forbrugeren også kunne opsige aftalen online eller ved telefonisk henvendelse til virksomheden.

Forbrugerombudsmanden rettede henvendelse til en fitnesskæde, der i deres vilkår skrev, at man kunne tilmelde sig et fitnessmedlemsskab via deres hjemmeside eller ved telefonisk henvendelse. Opsigelse af et medlemskab skulle imidlertid ske ved personligt fremmøde i et af virksomhedens centre eller ved fysisk brev.

Forbrugerombudsmanden orienterede virksomheden om forbrugeraftalelovens § 28 a. Det følger heraf, at virksomheder skal sikre, at opsigelse af en aftale om løbende levering af varer eller tjenesteydelser kan ske på samme medie eller tekniske platform, som aftalen er indgået på.

Forbrugerombudsmanden oplyste endvidere, at et vilkår om, at en løbende aftale kun kan opsiges på en bestemt måde, kan være i strid med reglerne om god skik efter markedsføringslovens § 3.

Virksomheden ændrede kort efter deres vilkår, så det var muligt både at indgå og opsige aftaler om et fitnessmedlemsskab via virksomhedens hjemmeside.

Forbrugerombudsmanden afsluttede derfor behandling af sagen, men understregede over for virksomheden, at de for fremtiden skulle sikre sig, at forbrugere kan opsige et medlemskab på samme medie eller tekniske platform, som aftalen er indgået på.