Afgørelse

Sagsnummer
22/08580

Lovgivning

  • Markedsføringsloven 2017 - gældende
  • 10

En virksomheds praksis for tilbagekaldelse af samtykke til at modtage markedsføring var i strid med spamforbuddet

Forbrugerombudsmanden indskærpede spamforbuddet over for en virksomhed, der ikke havde procedurer, som gjorde det tilstrækkeligt let for forbrugeren at tilbagekalde et samtykke til at modtage elektronisk markedsføring.

Forbrugerombudsmanden modtog en klage fra en forbruger over, at det ikke var muligt at afmelde sig elektroniske nyhedsbreve fra en virksomhed, uden at logge ind på sin medlemsprofil.

Ifølge spamforbuddet i markedsføringslovens § 10, stk. 1, må en erhvervsdrivende ikke rette henvendelse til nogen ved brug af elektronisk post, fx mail eller sms, med henblik på direkte markedsføring, medmindre modtageren forudgående har givet sit samtykke til det. Den pågældende skal oplyses om, at samtykket kan trækkes tilbage inden samtykket gives. Den erhvervsdrivende skal give mulighed for let og gebyrfrit at tilbagekalde samtykket.

Virksomheden oplyste til Forbrugerombudsmanden, at det ikke var et krav, at samtykket skulle tilbagekaldes ved et log in på sin medlemsprofil. Det var blot anbefalelsesværdigt for at undgå chikane og andre misforståelser. Afmeldingsformen var blot én af flere muligheder. Det var også muligt at tilbage sit samtykke ved at sende en e-mail, udfylde en formular eller rette telefoniske henvendelse til virksomhedens medlemsservice.

Forbrugerombudsmanden vurderede, at ingen af de muligheder, som virksomheden gav forbrugerne for at tilbagekalde deres samtykke, var let, da mulighederne enten var unødigt omstændelige eller forudsatte, at medlemmet kunne huske sine log in oplysninger.

Det var endvidere Forbrugerombudsmanden opfattelse, at risikoen for chikane eller misforståelser ikke kunne begrunde virksomhedens procedurer for tilbagekaldelse af samtykke. Forbrugerombudsmanden lagde også vægt på, at de fleste danske virksomheder, som sender markedsføring per e-mail, har et system for tilbagekaldelse af samtykke, hvor forbrugeren kan afmelde sig markedsføring ved at trykke på ét link nederst i e-mailen, hvorefter forbrugeren har tilbagekaldt samtykket, alternativt ledes forbrugeren hen til en hjemmeside, hvor afmeldingen blot skal bekræftes ved et klik.

Forbrugerombudsmanden indskærperede derfor spamforbuddet over for virksomheden, da Forbrugerombudsmanden forventer, at virksomheden ændrer sin procedurer for tilbagekaldelse af samtykke til at modtage elektroniske nyhedsbreve.