Afgørelse

Sagsnummer
20/00077

Lovgivning

  • Markedsføringsloven 2017 - gældende
  • 3, stk. 1
  • 5
  • 6
  • 10

Energiselskab sendte uanmodede henvendelser pr. mail til forbrugere og vildledte om fordel ved prissvingninger på elmarkedet

Det var i strid med spamforbuddet og vildledningsforbuddet, at et energiselskab uanmodet sendte mails til forbrugere, som ikke havde et aktivt kundeforhold med energiselskabet, og hvor det fremgik af mailen og et vedhæftet brev til mailen, at prissvingninger på elmarkedet var en fordel.

Et energiselskab sendte mails til forbrugere om, at forbrugernes elaftale hos energiselskabet snart udløb, og hvis forbrugerne ikke foretog sig noget, overgik forbrugerne automatisk til et andet elprodukt med en variabel pris. Det fremgik af mailen og et vedhæftet brev til mailen, at forbrugerne på den måde fik fordel af prissvingningerne på elmarkedet. Mindst 2.091 af forbrugerne modtog mailen på trods af, at de havde fortrudt deres aftale med energiselskabet, ligesom i hvert fald to af forbrugerne havde anmodet energiselskabet om at slette deres oplysninger.

Energiselskabet forklarede, at mailen var blevet sendt til ikke-kunder på grund af en opsætningsfejl i deres kundehåndteringssystem, som ikke havde taget højde for, om forbrugerne var kunder hos dem eller ej. Energiselskabet rettede straks fejlen efter at være blevet gjort opmærksom på den.

Forbrugerombudsmanden vurderede, at mailen var omfattet af spamforbuddet i markedsføringslovens § 10, stk. 1, i forhold til de forbrugere, der ikke var i et kundeforhold med energiselskabet, og som ikke havde givet samtykke til at modtage markedsføring fra energiselskabet, da mailen indeholdt markedsføring af energiselskabet. Da 28 ud af de mindst 2.091 forbrugere, som ikke var kunder, havde givet samtykke til markedsføring fra energiselskabet, havde energiselskabet overtrådt spamforbuddet i forhold til mindst 2.063 forbrugere.

Forbrugerombudsmandens vurderede også, at formuleringerne i hhv. mailen og brevet vedhæftet mailen om, at forbrugerne med en variabel pris får glæde af elprisen, når den er lav, og at prissvingningerne på elmarkedet er en fordel, var en vildledende oplysning i strid med markedsføringslovens § 5, stk. 1, og § 6, stk. 1, da mailen og det vedhæftede brev efter Forbrugerombudsmandens opfattelse udelukkende fremhævede fordelene ved en variabel elpris, uden samtidig at oplyse om de risici der er forbundet med en variabel pris, herunder at risikoen for prisudsving på elmarkedet påhviler forbrugeren. Mindst 6.835 forbrugere havde modtaget mailen og det vedhæftede brev.

Forbrugerombudsmanden afsluttede sagen med at indskærpe reglerne over for energiselskabet. Forbrugerombudsmanden oversendte endvidere sagen til Datatilsynet, så Datatilsynet har mulighed for at vurdere, om energiselskabet evt. har overtrådt databeskyttelsesreglerne ved at behandle oplysninger om de forbrugere, der ikke var kunder.