Afgørelse

Sagsnummer
18/18493

Lovgivning

  • Markedsføringsloven 2017 - gældende
  • 11

Indehaver af eventbureau idømt bøde på 40.000 kr. for at vise billeder af alkohol i markedsføring over for børn og unge

Et eventbureau havde på sin Facebookside markedsført opslag med billeder og en video fra afholdte fester, hvori der blev omtalt eller vist alkohol.

Forbrugerombudsmanden havde modtaget en klage fra Alkohol og Samfund over eventbureauets markedsføring.

Eventbureauet havde markedsført seks Facebook-opslag og en Facebook-begivenhed. Samtlige opslag indeholdt billedalbum og videoer fra afholdte fester på efterskoler og gymnasier. Et af albummene indeholdt 104 billeder, hvor der var flasker med spiritus på tre af billederne.

Efter markedsføringslovens § 11, stk. 2, må markedsføring rettet mod børn og unge under 18 år ikke indeholde omtale af, billeder af eller henvisninger til rusmidler, herunder alkohol. Det fremgår af lovbemærkningerne til markedsføringslovens § 11, stk. 2, at markedsføring af f.eks. alkoholiske drikkevarer dermed ikke må rette sig mod børn og unge, uanset hvilken form den antager. Bestemmelsen indeholder således et generelt forbud mod enhver omtale eller billeder af eller henvisninger til alkohol i markedsføring rettet mod børn og unge under 18 år, og det gælder uanset, om markedsføringen vedrører salg af alkohol, eller om alkohol anvendes som virkemiddel til at sælge andre produkter.

I teksten til opslagene og beskrivelsen af arrangementerne var nævnt en række efterskoler. Markedsføringen var derfor efter Forbrugerombudsmandens opfattelse rettet mod elever på efterskoler. På efterskoler er alderen på eleverne primært 15-16 år. I et enkelt opslag stod der desuden: ”du og alle dine venner skal være 16 eller derover”.

Det var Forbrugerombudsmandens vurdering, at opslagene skulle vise Facebooksidens følgere og besøgende, hvilke arrangementer eventbureauet kunne afholde, og at der derfor var tale om imagemarkedsføring.

Det var på den baggrund Forbrugerombudsmandens opfattelse, at eventbureauet havde overtrådt markedsføringslovens § 11, stk. 2. Forbrugerombudsmanden politianmeldte derfor ejeren af eventbureauet, der var en enkeltmandsvirksomhed.

Retten i Roskilde fandt, at ”Samtlige opslag indeholder billeder af alkohol og/eller omtale af eller henvisning til alkohol” samt at ”samtlige opslag må anses for primært rettet mod efterskoler”. Retten fandt endvidere, at ”samtlige opslag må anses for at være promovering af virksomheden, idet de må anses for at skulle vise sidens besøgende, hvilke ydelser virksomheden kan levere”.

På denne baggrund idømtes ejeren af eventbureauet en bøde på 40.000 kr.