Afgørelse

Sagsnummer
22/07942

Lovgivning

  • 5
  • 8, stk. 2

Indskærpelse af vildledningsforbuddet for brug af udsagn om naturlighed

Det var vildledende, at en virksomhed anvendte udsagn om et isolerings-produkts naturlighed og åndbarhed, da produktet havde gennemgået en mere end minimal forarbejdningsproces, samt da produktet næppe kunne give en mere åndbar bygning end ved brug af andre isoleringsmaterialer.