Afgørelse

Sagsnummer
22/07942

Lovgivning

  • 5
  • 8, stk. 2

Indskærpelse af vildledningsforbuddet for brug af udsagn om naturlighed

Det var vildledende, at en virksomhed anvendte udsagn om et isolerings-produkts naturlighed og åndbarhed, da produktet havde gennemgået en mere end minimal forarbejdningsproces, samt da produktet næppe kunne give en mere åndbar bygning end ved brug af andre isoleringsmaterialer.

Forbrugerombudsmanden blev gjort opmærksom på, at en virksomhed markedsførte isoleringsmateriale på reklamestandere med følgende udsagn:

  • Breathable
  • By Nature

Udsagnene var skrevet på en naturbaggrund, der afbildede mos på sten.

Det var Forbrugerombudsmandens opfattelse, at udsagnet ”Breathable” var egnet til at give forbrugerne det indtryk, at virksomhedens isoleringsmateriale giver en mindre indelukket og mindre tæt bygning, end ved brug af andre isoleringsmaterialer. Eftersom bygningers tæthed og fugtforhold er fastlagt ved lov, ville man næppe kunne opnå en mere åndbar bygning ved at vælge virksomhedens produkter frem for andre isoleringsprodukter.

Det var derfor Forbrugerombudsmandens opfattelse, at udsagnet ”Breathable” var vildledende og i strid med markedsføringslovens § 5, sammenholdt med § 8.

Det var endvidere af Forbrugerombudsmandens opfattelse, at brugen af udsagnet ”By Nature” om et produkt eller et stof, der indgår i et produkt, kunne give forbrugeren det indtryk, at virksomhedens isoleringsmateriale er naturligt i den forstand, at det kun i minimalt omfang har gennemgået en forarbejdningsproces, hvilket ikke var tilfældet for virksomhedens produkt.

Forbrugerombudsmanden henviser til Fødevarestyrelsens ”Vejledning om mærkning af fødevarer” fra juni 2022[1], s. 148 (afsnit 17.8), hvoraf det fremgår: ”Hvis fx en enkelt ingrediens eller hele fødevaren anprises som "naturlig", skal ingrediensen eller fødevaren som hovedregel opfylde kriteriet om, at denne fremstår, som den eksisterer i naturen ved ingen eller kun minimal behandling.”.

Det var derfor Forbrugerombudsmandens opfattelse, at udsagnet ”By Nature” både alene, men også sammenholdt med det visuelle indtryk, som reklamen gav, og udsagnet ”Breathable” var vildledende og i strid med markedsføringslovens § 5, sammenholdt med § 8.

Forbrugerombudsmanden indskærpede vildledningsforbuddet over for virksomheden.

[1]https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/M%C3%A6rkning/Generel%20m%C3%A6rkning%20og%20vildledning/M%C3%A6rkningsvejledningen%20juni%202022.pdf