Afgørelse

Sagsnummer
22/00789

Lovgivning

  • Markedsføringsloven 2017 - gældende
  • 11

Influenter med følgere under 18 år må ikke reklamere for tatoveringer

En influent havde overtrådt det strafbelagte forbud mod at omtale, vise billeder af eller henvise til produkter, der er uegnede for børn og unge, i markedsføring til denne målgruppe. Influenten reklamerede for en tatovør på sin Instagram-profil, der også havde følgere under 18 år.

Siden den 1. januar 2022 har det været strafbelagt med bøde at omtale, vise billeder af eller henvise til produkter, der er uegnede for børn og unge under 18 år i markedsføring, som er ”rettet mod” denne målgruppe. Det står i markedsføringslovens § 11, stk. 2:”Handelspraksis rettet mod børn og unge under 18 år må ikke indeholde omtale af, billeder af eller henvisninger til rusmidler, herunder alkohol eller andre produkter, der er uegnede for børn og unge under 18 år.[Understregningen viser lovændringen].

Forbrugerombudsmanden vurderede, at en influent med mange følgere på Instagram havde overtrådt dette forbud og indskærpede derfor forbuddet over for influenten.

Influenten havde lagt et opslag på sin Instagram-profil med et foto af en tatovering og en reklame for tatovøren. Influenten markerede opslaget som ”reklame” og skrev ”for mine følgere over 18”.

Tatoveringer, kosmetiske indgreb, energidrikke, slankeprodukter og ydelser af seksuel karakter mod betaling er eksempler på produkter, der er ”uegnede” for børn og unge under 18 år.

Ifølge loven er reklameopslag fx rettet mod børn og unge, hvis en ”ikke ubetydelig del” af en influents følgere er under 18 år. ”En ubetydelig del” kan oversættes til ”uvæsentlig”, ”betydningsløs” eller ”(meget) lille”.

Influenten oplyste til Forbrugerombudsmanden, at 12 procent af influentens følgere på Instagram var under 18 år.

Forbrugerombudsmanden vurderede, at reklameopslaget var rettet mod børn og unge i lovens forstand, da 12 procent udgjorde en ”ikke ubetydelig del” af influentens følgere, og da disse følgere kunne se reklameopslaget, selv om influenten havde skrevet i opslaget, at det var for følgere over 18 år. Efterfølgende lagde influenten et aldersfilter på sine opslag om tatoveringer, så opslagene ikke længere var synlige for børn og unge.

Forbrugerombudsmanden udtalte bl.a. i sagen, at der på de sociale medier, hvor der færdes mange personer under 18 år, kun skal meget lidt til, før markedsføringen (også) er rettet mod børn og unge. Markedsføringen kan derfor være rettet mod børn og unge, selvom de fleste af influentens følgere er over 18 år og markedsføringen ikke ”primært” retter sig mod børn og unge.

Forbrugerombudsmanden har offentliggjort svar på en række typiske spørgsmål om, hvornår markedsføring er ”rettet mod børn og unge” og hvilke produkter, der er ”uegnede for børn og unge under 18 år”, som kan læses her.