Afgørelse

Sagsnummer
21/05850

Lovgivning

  • Markedsføringsloven 2017 - gældende

Markedsføring af tekstilprodukter med miljømæssige udsagn var vildledende

En virksomheds markedsføring af flere tekstilprodukter på deres hjemmeside med bæredygtighedsudsagn var vildledende, da virksomheden ikke ved en livscyklusanalyse kunne dokumentere, at tekstilprodukterne var bæredygtige, dvs. ikke forringer de kommende generationers mulighed for at opfylde deres behov.

Forbrugerombudsmanden modtog en klage fra Forbrugerrådet TÆNK over, at en virksomhed markedsførte tekstilprodukter med bæredygtighedsudsagn på virksomhedens hjemmeside. Virksomheden anvendte udsagnene: ”shop bæredygtig mode”, ”Bæredygtige styles”, ”X er vores nye bæredygtige brand[..]kollektionen byder på bæredygtige styles[..]” og ”Ønsker du at skabe en mere bæredygtig garderobe[..]”. Der fremgik ikke nogen forklaring på, hvorfor tekstilprodukterne var bæredygtige, ud over oplysningen om, at tekstilprodukterne var lavet af 100 % økologisk bomuld.

Efter virksomheden var blevet kontaktet af Forbrugerådet TÆNK, ændrede de deres markedsføring på hjemmesiden, sådan at virksomheden i stedet for at anvende udsagnet ”bæredygtigt” anvendte udsagnet ”mere bæredygtigt”. Det fremgik ikke, hvorfor de pågældende tekstilprodukter var mere bæredygtige.

Forbrugerombudsmanden anmodede virksomheden om dokumentation for de pågældende miljøudsagn.

Virksomheden svarede, at det var fælles for de tekstilprodukter, som var blevet markedsført med udsagnene ”bæredygtige” og ”mere bæredygtige”, at produkterne indeholdt fibre eller tekstiler, som påvirkede miljøet væsentligt mindre end konventionelle fibre, herunder økologisk bomuld, genanvendt polyester eller Lenzing viskose. Virksomheden havde i den forbindelse udvalgt 10 eksempler på styles, hvor de henviste til HIGG-indekset for at illustrere den bagvedliggende dokumentation for de anvendte fibre.

Forbrugerombudsmanden udtalte, at miljøudsagnene var vildledende og i strid med markedsføringslovens § 5, stk. 1, sammenholdt med § 8. Dette skyldtes, at virksomheden ikke ved en livscyklusanalyse kunne dokumentere, at de pågældende tekstilprodukter, som var markedsført som henholdsvis bæredygtige og mere bæredygtige, ikke forringer de kommende generationers mulighed for at opfylde deres behov.

Det kunne ikke føre til en ændret vurdering, at tekstilprodukterne var lavet af blandt andet 100 % økologisk bomuld, 50 % genanvendt polyester og Lenzing, da den omstændighed, at et tekstilprodukt generelt udleder mindre CO2 og reducerer henholdsvis vand- og energiforbrug ikke kunne godtgøre, at tekstilproduktet af den grund må anses for at opfylde kriterierne for kunne markedsføres som værende bæredygtigt. 

Forbrugerombudsmanden afsluttede sagen med at indskærpe reglerne over for virksomheden.