Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer

Lovgivning

  • Markedsføringsloven 2017 - gældende
  • 5
  • 6

Netbutik idømt bøde på 250.000 kroner og konfiskation af fortjeneste på 3,2 millioner kroner for at vildlede om abonnement

Vestre Landsret fastslog, at en netbutik vildledte forbrugerne om abonnementer. Netbutikken skal betale en bøde på 250.000 kroner og får konfiskeret fortjenesten i gerningsperioden på 3,2 million kroner.

Netbutikken krævede et månedligt abonnement på 139 kr. for, at forbrugere kunne handle på hjemmesiden. Netbutikken oplyste dog ikke tydeligt om abonnementet og prisen for det. Netbutikken anvendte de kortoplysninger, som forbrugeren havde indtastet ved køb af varen i netbutikken, til også at trække de månedlige betalinger for abonnementet.

De forbrugere, der havde henvendt sig til Forbrugerombudsmanden, havde betalt for et abonnement i flere måneder uden at have opdaget det.

Forbrugerombudsmanden havde politianmeldt netbutikken for vildledende markedsføring i strid med markedsføringslovens §§ 5 og 6.

Landsretten lagde blandt andet vægt på, ”at de fysiske produkter for forbrugeren fremstod som den væsentligste ydelse, mens medlemskabet – uanset at dette blev omtalt – i væsentlig grad trådte i baggrunden.” Retten lagde også vægt på et vidneudsagn fra en adfærdsforsker, som beskrev hjemmesiden som ”en klassisk måde at få forbrugere med i et abonnement, uden at de opdager det.”.

Netbutikkens hjemmeside var sat op på en sådan måde, at forbrugerne nemt kunne overse oplysningerne om abonnementet. Dommen fastslår, at denne form for ”dark pattern” i hvert fald er i strid med vildledningsforbuddene i markedsføringslovens §§ 5 og 6.

Ved strafudmålingen har Vestre Landsret lagt vægt på, at overtrædelsen har stået på over en længere periode og har været et helt centralt element i tiltaltes webshop”, samt at Forbrugerombudsmanden havde indskærpet markedsføringslovens regler over for netbutikken, uden det førte til afgørende ændringer i virksomhedens markedsføring.

Netbutikken var blevet frifundet ved byretten.