Afgørelse

Sagsnummer
20/01691, 20/01692 og 20/01693

Lovgivning

  • 12
  • Markedsføringsloven 2017 - gældende

Netbutikker skulle tilbagebetale abonnementsbetalinger til forbrugere

Højesteret afgjorde, at selskaberne bag tre danske netbutikker og deres svenske søstersider skulle tilbagebetale abonnementsbetalinger, som automatisk blev trukket på forbrugernes konti efter køb af en vare i netbutikkerne. Forbrugerne var ikke bundet af abonnementsaftalerne, jf. forbrugeraftalelovens § 12, stk. 3