Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
21/11296

Lovgivning

  • Markedsføringsloven 2017 - gældende
  • 5
  • 6

Ordlyden af elselskabers breve om tilmelding til el var misvisende og vildledende

Forbrugerombudsmanden vurderede i to sager, at to elselskabers såkaldte ”ejerbreve” var misvisende og vildledende. Brevenes indhold var desuden ikke i overensstemmelse med elleveringsbekendtgørelsens krav til ”ejerbreve”.