Afgørelse

Sagsnummer
21/01897

Lovgivning

  • 10

Orientering om hjemmeside til aflæsning af elforbrug var ikke omfattet af spamforbuddet

Forbrugerombudsmanden vurderede, at det ikke var omfattet af spamforbuddet, hvis et elselskab via mail orienterede deres kunder om, at kunderne kunne følge deres elforbrug på en hjemmeside. Eleselskabet kunne derfor lovligt sende mailen, selvom kunderne ikke havde givet samtykke til at modtage markedsføring fra elselskabet.