Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
22/03483

Lovgivning

  • Markedsføringsloven 2017 - gældende
  • 10

Orientering om ikke-gennemført betaling er en servicemeddelelse

Hvis en forbruger har indgået en aftale med en virksomhed om køb af et produkt i en webshop, men betalingen ved en fejl ikke er gennemført, vil det være en servicemeddelelse, hvis virksomheden sender en e-mail til forbrugeren med orientering om, at betalingen er mislykkedes. En sådan mail vil derfor ikke være spam.

En virksomhed anmodede om Forbrugerombudsmandens vurdering af, om det ville være lovligt efter spamforbuddet i markedsføringslovens § 10, stk. 1, hvis en webshop sender en e-mail til en forbruger i et tilfælde, hvor forbrugeren har afgivet en ordre, men hvor betalingen ved en fejl ikke er gennemført.

Den påtænkte e-mail ville udelukkende blive sendt i et tilfælde, hvor forbrugeren endeligt havde afgivet ordren og således havde indgået en aftale med virksomheden om køb af et produkt, men hvor betalingen fejlede. E-mailen ville være stilet til den pågældende forbruger og ville indeholde virksomhedens navn, forbrugerens ordrenummer og oplysning om, at betalingen for den pågældende ordre ikke var lykkedes. Der ville herefter være et link til en side, hvor forbrugeren kunne forsøge at foretage betalingen igen. E-mailen ville ikke indeholde anden omtale af virksomheden eller dens produkter.

Det følger af markedsføringslovens § 10, stk. 1, det såkaldte ”spamforbud”, at det er forbudt at sende henvendelser med direkte markedsføring bl.a. via elektronisk post, hvis modtageren ikke har givet sit forudgående samtykke til henvendelsen. Spamforbuddet omfatter enhver form for markedsføring, herunder image-markedsføring. Hvis henvendelsen er en servicemeddelelse, er det ikke markedsføring omfattet af spamforbuddet.

Da virksomheden kun ville sende de nævnte e-mails i tilfælde, hvor en forbruger havde indgået en bindende aftale med virksomheden om køb af et produkt og havde forsøgt at foretage betaling for ordren, og da disse e-mails kun ville omtale den konkrete ordre og ikke ville indeholde markedsføring, vurderede Forbrugerombudsmanden, at disse mails ville være servicemeddelelser sendt med henblik på at orientere forbrugeren om, at betalingen ved en fejl ikke var lykkedes. Derfor ville det ikke være i strid med markedsføringslovens § 10, stk. 1, hvis virksomheden sendte henvendelserne uden modtagernes forudgående samtykke til henvendelserne.

Forbrugerombudsmanden bemærkede slutteligt over for virksomheden, at forbrugeren som altovervejende hovedregel vil have en lovbestemt fortrydelsesret. Under henvisning til markedsføringslovens §§ 3 og 4 om god skik bør forbrugeren efter Forbrugerombudsmandens opfattelse samtidig orienteres om sin lovbestemte fortrydelsesret, hvis teksten i mailen ikke alene indeholder oplysning om, at forbrugerens betaling ved en fejl ikke er lykkedes, men tillige giver forbrugeren det indtryk, at forbrugeren er forpligtet til at betale.