Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
17/10562

Lovgivning

  • 3
  • 11

Alkoholholdig sodavand må ikke markedsføres mod børn og unge under 18 år

I en forhåndsbesked udtalte Forbrugerombudsmanden, at det er i strid med markedsføringsloven at markedsføre en alkoholholdig sodavand med mindreårige som målgruppe. Det er også i strid med markedsføringsloven at markedsføre en alkoholholdig sodavand med navnet ”BraveWater”.

En virksomhed ønskede Forbrugerombudsmandens vurdering af, om det var i overensstemmelse med markedsføringsloven at markedsføre en alkoholholdig sodavand med navnet ”BraveWater” mod 16-25-årige.

Forbrugerombudsmanden udtalte, at det vil være i strid med markedsføringslovens § 11, stk. 2, at markedsføre et alkoholholdigt produkt over for børn og unge under 18 år, herunder alkoholholdig sodavand.

Endvidere vurderede Forbrugerombudsmanden, at navnet ”BraveWater” ville give forbrugerne det indtryk, at man ville blive modig af at drikke den alkoholholdige sodavand. Forbrugeren ville dermed også få indtrykket af, at produktet kunne give succes eller forbedre forbrugerens psykiske eller fysiske formåen.

Derfor var det i strid med god markedsføringsskik, jf. markedsføringslovens § 3, stk. 1, at markedsføre en alkoholholdig sodavand med navnet ”BraveWater”.