Afgørelse

Sagsnummer
18/06558

Lovgivning

  • Markedsføringsloven 2017 - gældende
  • 11

Bøde på 10.000 kr. for ulovlig markedsføring med alkohol til unge

Målgruppen for markedsføringen af en ølstafet på et socialt medie fra et diskotek var også 16-17-årige. Derfor blev diskoteket politianmeldt. Sagen endte med, at diskoteket betalte en bøde på 10.000 kr.