Afgørelse

Sagsnummer
18/06583

Lovgivning

  • Markedsføringsloven 2017 - gældende
  • 11

Diskotek fik bøde på 10.000 kr. for at rette markedsføring med alkohol mod unge

Et diskotek blev idømt en bøde på 10.000 kr. for overtrædelse af markedsføringslovens § 11, stk. 2. Diskoteket havde omtalt alkohol i beskrivelsen af et arrangement på et socialt medie, der også rettede sig mod 16-17-årige.