Afgørelse

Sagsnummer
18/08566

Lovgivning

  • Markedsføringsloven 2017 - gældende
  • 11

Eventbureau fik bøde for at rette markedsføring med alkohol mod bl.a. 9. klasseelever

Et eventbureau betalte en bøde på 20.000 kr. for på Facebook at have markedsført et arrangement med omtale af alkohol mod bl.a. elever fra 9. klasse.

På Facebook markedsførte et eventbureau et arrangement, hvor der indgik omtale af alkohol. I opslaget stod der:  ”ADGANGSKRAV: Minimum 16 år (ID bør kunne fremvises) - Eller 9'klasse”. Derfor vurderede Forbrugerombudsmanden, at markedsføringen også rettede sig mod 15-17-årige.

I opslaget på Facebook stod der bl.a., at det var muligt at købe fri bar i ”sjusser, sodavand og øl”.

Efter markedsføringslovens § 11, stk. 2, er enhver omtale eller billeder af eller henvisninger til alkohol i markedsføring rettet mod børn og unge under 18 år forbudt. Det gælder uanset, om markedsføringen vedrører salg af alkohol, eller om alkohol anvendes som virkemiddel til at sælge andre produkter.

Forbrugerombudsmanden vurderede, at opslaget var i strid med markedsføringslovens § 11, stk. 2, da det indeholdt omtale/henvisninger til alkohol, og fordi opslaget også rettede sig mod 15-17-årige. Det blev tillagt vægt ved bødefastsættelsen, at opslaget rettede sig mod personer ned til 15 år.

Eventbureauet blev politianmeldt og vedtog en bøde på 20.000 kr.