Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
10/06743

Lovgivning

  • 8

Visning af alkoholreklamer i biograf inden tegnefilm

En forbruger klagede over, at en biograf viste alkoholreklamer umiddelbart inden en tegnefilm. Efter Forbrugerombudsmandens henvendelse ændrede biografen sin praksis.

En forbruger havde været i biografen med sin 13-årige søn for at se en tegnefilm. I reklameblokken umiddelbart inden tegnefilmen blev der vist to reklamer for alkohol, hvilket forbrugeren klagede over.

Forbrugerombudsmanden skrev til den erhvervsdrivende, at det var hans umiddelbare opfattelse, at alkoholreklamer i forbindelse med visningen af en tegnefilm var i strid med markedsføringslovens § 8, som indeholder en særlig beskyttelse af børn og unge.

Det følger af markedsføringslovens § 8, stk. 2 (nu § 8, stk. 3), at man ikke må markedsføre alkohol over for børn og unge – dvs. personer under 18 år.

Den erhvervsdrivende svarede, at der havde været tale om visning af tegnefilmen i originalversionen, dvs. på engelsk, at visse film henvendte sig til forskellige målgrupper afhængig af sproget, og at analyser havde vist, at langt den overvejende del af publikum til udenlandske film i originalversioner er over 18 år.

På baggrund af Forbrugerombudsmandens henvendelse ændrede den erhvervsdrivende dog straks sin praksis, således at der ikke ville blive vist alkoholreklamer forud for visninger af denne type film før kl. 18.30.

Forbrugerombudsmanden tog dette til efterretning og foretog sig ikke videre.