Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
10/06309

Lovgivning

  • 1
  • Forbrugeraftaleloven 2004 - ophævet
  • 9 16
  • 17 22

Børns køb af spil leveret som demo på mobiltelefon

Når en mobiltelefon sælges med indlagte demospil, som efter 5 minutters spil skal købes i fuld version, skal dette fremgå direkte i markedsføringen af telefonen. Oplysninger om fortrydelsesret givet i forretningsbetingelserne var ikke tilstrækkeligt klare og tydelige.

Flere forældre og bedsteforældre havde købt mobiltelefoner af et bestemt mærke til børnene. Forældrene oprettede mobilabonnementet hos teleudbyderne i eget navn.

På mobiltelefonerne havde mobilproducenten lagt demospil, som kunne spilles i op til 5 minutter, hvorefter der via telefonregningen skulle købes en fuld version af spillet for at kunne spille videre. Dette var forældrene ikke klar over.

Børnene spillede demospillene og trykkede uden forældrenes samtykke ”ok” til at købe spillene for 50 kr. stykket, da prøveperioden udløb.

Forbrugerombudsmanden fandt, at mobilproducenten efter markedsføringslovens § 1, stk. 1, havde pligt til i sin markedsføring af mobilen at informere om, særlige forholdsregler, som skal tages, hvis mobiltelefonen gives til børn.

Mobilproducenten skulle således klart, tydeligt og forståeligt oplyse om,

  • at der var indlagt demospil som kunne købes for penge.
  • hvordan der kunne spærres for køb af spil/sms fra den indlagte spiltjeneste i ind- og udland.
  • hvordan allerede tilmeldte services fra spiltjenesten kunne frameldes.

Oplysninger der blev givet på et andet sprog end dansk ved efter Forbrugerombudsmandens opfattelse ikke klare og forståelige.

Oplysningskravet kunne efter Forbrugerombudsmandens opfattelse ikke opfyldes ved blot at henvise til de forretningsbetingelser, som kunne læses i forbindelse med køb af spillene.

I betingelserne for spiltjenesten på telefonen, og som skulle accepteres i forbindelse med spilkøbet, fremgik at:

”Når du har accepteret prisen på telefonens display, har du bekræftet dit køb, og det er ikke muligt at annullere det. Bemærk at du ved at acceptere købet, accepterer at din bestilling af tjenester varetages af [mobilproducenten] indtil afslutningen af den sædvanlige periode, hvor du har ret til at trække dig tilbage fra en fjernkontrakt, og at du ikke har ret til at trække købet tilbage”

Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse opfyldte teksten ikke kravet i forbrugeraftalelovens § 12, stk. 4, om, at forbrugeren skal være bekendt med fortrydelsesretten. Derimod fandt Forbrugerombudsmanden, at teksten var egnet til at bringe forbrugerne i vildfarelse om deres rettigheder efter loven, fordi det fremgik, at forbrugeren ikke kunne fortryde.

Da der ikke var oplyst tilstrækkeligt klart og tydeligt om fortrydelsesretten, havde forbrugerne fortsat mulighed for at fortryde spilkøbene efter forbrugeraftalelovens § 18. Derfor skulle forbrugerne have deres penge tilbage.

Mobilproducenten tog Forbrugerombudsmandens udtalelser til efterretning.