Afgørelse

Sagsnummer
18/06060

Lovgivning

  • Markedsføringsloven 2017 - gældende
  • 11

Direktør får bøde på 12.000 kroner for alkoholreklame rettet mod unge

Retten på Frederiksberg har idømt en forhenværende direktør for et eventbureau en bøde på 12.000 kroner personligt for overtrædelse af markedsføringsloven. Virksomheden, som han var direktør for, var gået konkurs, men havde inden da benyttet alkohol i markedsføring af to events, der bl.a. rettede sig mod unge under 18 år.

Et københavnsk eventbureau havde via events på Facebook reklameret for arrangementer med alkohol, hvor opslagene bl.a. var rettet mod unge under 18 år. Retten på Frederiksberg idømte den tidligere direktør for eventbureauet en bøde på 12.000 kroner for personligt at have overtrådt markedsføringslovens forbud mod markedsføring af alkohol over for børn og unge under 18 år. Eventbureauet var ophørt på domstidspunktet.

Retten på Frederiksberg skrev bl.a. i dommen:

”Det er rettens opfattelse, at den […] citerede tekst fra Facebooksiden er i strid med forbuddet i markedsføringslovens § 11, stk. 2, da den indeholder henvisninger til alkohol og er rettet mod blandt andet unge under 18 år, og da den er foretaget på Facebook, hvorved den er udbredt til en større kreds af unge.

Endvidere lægges det til grund, at tiltalte var bekendt med problemstillingen vedrørende markedsføring med henvisning til alkohol og andre rusmidler overfor unge under 18 år, jf. markedsføringslovens § 11, stk. 2, idet han tidligere havde modtaget påtale herom fra Alkoholreklamenævnet.”

Forbrugerombudsmanden havde politianmeldt både virksomheden, der efterfølgende gik konkurs, og direktøren personligt, idet direktøren tidligere havde modtaget kritik fra Alkoholreklamenævnet for markedsføring af alkohol overfor unge under 18 år.

Sagen vedrørte to arrangementer. Det første arrangement var ”Intro Festen” i september 2016. Virksomheden havde blandt andet markedsført eventen på Facebook med teksten: ”Vi har selvfølgelig sørget for fri bar i øl/cider den første time! Glæd dig til en sanseløs nat med beerpong, instawall og kun det bedste musik fra vores pladevendere”.

Det andet arrangement var en ”Puttevelkomst” i august 2016. Eventen blev blandt andet markedsført på Facebook med teksten: ”Snup en øl eller to, tusch og en put derhjemme fra! […] Drik dig i hegnet! […] Hvad der sker efter dette – Kan kun promillen fortælle!”